Během roku se účastní bohoslužeb zhruba polovina populace, naopak druhá polovina na bohoslužbě nikdy nebyla. Pět procent chodí do kostela pravidelně každý týden a dvě procenta častěji než jednou týdně.

Výzkum probíhal 1. až 8. prosince. Zúčastnilo se ho 1282 obyvatel České republiky starších 18 let.

Z něho vyplývá, že asi třetina občanů České republiky věří v Boha. Přibližně pětinu populace představují silně věřící a naopak dvě pětiny jsou přesvědčení ateisté. K různým církvím se u nás hlásí zhruba dvě pětiny dospělých a zhruba každý druhý se občas během roku účastní bohoslužeb.

Chystáte se o Vánocích do kostela?
38% Určitě ne
23%
Spíše ne
20%
Spíše ano
19%
Určitě ano
Zdroj: STEM

Mezi věřícími převažují starší lidé, téměř polovina jsou osoby starší 60 let. Na Moravě věří v Boha 42 procent lidí a v Čechách 29 procent.

K některé církvi se přihlásilo 39 procent respondentů, přičemž nejvíc (33%) k římskokatolické. K církvi se častěji hlásí ženy než muži a lidé žijící na Moravě než lidé žijící v Čechách.

Jak často se lidé účastní bohoslužeb?
51%
Nikdy
28%
Méně často
11%
Několikrát do roka
3%
Jednou až třikrát v měsíci
5 %
Jednou týdně
2 %
Častěji než jednou týdně
Zdroj: STEM

Víra obyvatel České republiky
55%
nevěří v Boha a nepatří k žádné církvi
24%
věří v Boha a hlásí se k římskokatolické církvi
4%
věří v Boha a hlásí se k ostatním církvím
11%
nevěří v Boha a hlásí se k nějaké církvi
6%
věří v Boha a nepatří k žádné církvi
Zdroj: STEM