V druhé polovině 18. století na zámku působil a velmi si jej oblíbil hrabě Vincenc z Valdštejna s chotí Sofií ze Šternberka. Pro své poddané tehdy pořádali vánoční slavnosti. Pozvali na ně své řemeslníky s rodinami, sedláky, kantory, sirotky a další lidi, aby je pohostili a zároveň pro ně připravili i bohatý program. A šlechta se svými příbuznými, přáteli, skláři, řezbáři, kováři, košíkáři, krajkářkami, rybáři či lesníky se na zámku sejde i letos, tentokrát ale v podání herců v dobových kostýmech.

Program nás zavede i do soukromí a ke služebnictvu

Program dá nahlédnout do soukromí rodiny Valdštejnů, návštěvníky zavede i do prostor pro služebnictvo. V Sale Terreně bude ke zhlédnutí dřevěný betlém Františka Pešána, zámeckou zahradou se budou moci zájemci projet kočárem nebo na koních. K Valdštejnským Vánocům bude patřit také koncert pěveckého sboru Zvonky v kapli sv. Anny. Prohlídky zámku oživí scénky ze života šlechty a služebnictva.

Zámek Mnichovo Hradiště je jedním z nejucelenějších zámeckých barokních komplexů v republice a patří mezi 80 národních kulturních památek. První prohlídkový okruh návštěvníky zavede do zámeckého divadla, které bylo vestavěno v roce 1833 do barokního tanečního sálu.

Divadlo se dochovalo s původními malovanými kulisami, prospekty, mašinérií, rekvizitami a kostýmy. Prohlídku druhého okruhu zpestří program v podobě ukázek tradičních selských Vánoc s lidovými zvyky a tradicemi.