Betlém znamená v hebrejštině dům chleba (bejt lechem), zatímco v arabštině je to dům masa (bajt lachm). Ve starověku se nacházel v srdci Judeje, v jeho blízkosti leží i důležité židovské poutní místo - hrobka Ráchel, manželky patriarchy Jákoba.

Nejvýznamnější památkou pro křesťany je ale samozřejmě chrám Narození Páně, jedna z nejstarších křesťanských svatyní postavená na údajném místě Ježíšova narození svatou Helenu, matkou byzantského císaře císaře Konstantina Velikého.

:. Letecký pohled na současný Betlém. Foto: Profimedia.

:. Ani Betlému se občas nevyhne extrémismus a násilí. Foto: Profimedia

:. Oblast kolem města. Foto: Profimedia

:. Malé muslimské děti se modlí v centru města. Foto: Profimedia.

:. Nuzota a spousty obchodníků, i to je dnešní Betlém. Foto: Profimedia

:. Místo ve sklepení Chrámu Narození Páně, kde podle křesťanské tradice přišel Ježíš na svět. Foto: Profimedia

:. Vánoční mše v Betlémě. Foto: Profimedia