Celkem 77 procent občanů si myslí, že je důležité připomínat si státní svátky. Jsou to spíše lidé s vysokoškolským vzděláním. Za rozhodně důležité to považuje 30 procent Čechů, za spíše důležité 47 procent. Necelá pětina oslovených považuje státní svátky spíše za nedůležité. Tento názor zastávají podle CVVM lidé, kteří svou životní úroveň označují za špatnou.

Mezi svátky se vytvořily dvě skupiny. První tvoří svátky, které lidé slaví. Nejvíce slaví Češi Vánoce. Tento svátek oslavuje 86 procent lidí v okruhu svých blízkých, deset procent na větších společenských akcích. Na druhém místě se umístily narozeniny, které si připomíná 77 procent dotazovaných v úzkém okruhu lidí, 15 procent na společenských akcích. Velikonoční pondělí slaví se svými blízkými 59 procent lidí, společenské akce upřednostňuje 15 procent dotazovaných.

Češi neznají svátek obnovy českého státu

Svátky druhé skupiny lidé neslaví, protože o nich neví, nebo si je jen připomínají, ale neslaví je. Jde například o Svátek práce (1. května), Den vítězství (8. května) nebo Den vzniku samostatného československého státu (28. října). Podíly osob, které si tyto svátky připomínají bez oslav, je v rozmezí od 58 do 68 procent.

Nejméně znají Češi státní svátek Den obnovy samostatného českého státu (1. ledna). Nezná ho a ani si ho nepřipomíná 47 procent oslovených. Asi čtvrtina Čechů nezná a ani si nepřipomíná například Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července), Den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) nebo Den české státnosti (28. září).