Jak název z řečtiny napovídá, jedná se o výklad budoucnosti podle ptáků. A skutečně, svobodné ženy měly sledovat nejen ptáky v mužských kalhotách, ale také na větvích stromů a keřů. Ti jim prý mnohé napověděli o budoucnosti v lásce a vztazích.

Určitě by se ženy měly tuto neděli vyhnout hlubokým lesům, v nichž pobývají datlové, strakapoudi a žluny. Všichni tihle šplhavci totiž nevěstí nic dobrého, lépe řečeno nic dobrého pro ty ženy a dívky, které očekávají svatbu a ženicha.

Význam jednotlivých ptáků podle ornitomancie:

 

Kosje symbolem muže charitativního a duchovního, je to pomocník či farář.
Hrdličkavěští šťastné manželství plné lásky.
Červenka symbolizuje muže majícího co do činění s vodou, je to buď námořník či rybář.
Vrabec miluje práci s půdou, je to buď farmář, nebo dřevorubec.
Datel či jiný šplhavec nedojde na žádné manželství.
Kachna naznačuje, že vztah či manželství budou stabilní a domácké.
Racek pořád cestuje za prací.
Dravec věští vztah s podnikatelem, politikem či jinak velmi vytíženým ambiciózním mužem.
Stehlík značí velmi mocného a vlivného člověka.
Ledňáček (rybařík) je to bohatý člověk, který si peníze umí vydělat, nebo je zdědil.
Holub nakonec se vrátí tam, kde se narodil a vyrostl.
Střízlík velké štěstí v lásce i životě.
Vrána naopak nepříliš dobrý osud v životě i ve vztahu.
Straka pokud je jedna, pak nepříliš velké bohatství, čím více jich však je, tím bohatší život a ženicha věští.