Celkem kontroloři prověřili víc než 230 miliónů korun, informovala mluvčí NKÚ Olga Málková. Podle ministerstva je vysoký počet IT systémů důsledkem organizačního členění resortu.

Pouze teoretickým konceptem je podle NKÚ Jednotný informační systém o životním prostředí, který má pořizovat, spravovat a hodnotit data a poskytovat informace z oblasti životního prostředí.

Data se ukládají duplicitně

„Resort využívá 125 samostatných informačních systémů a databází, které nejsou vzájemně provázány ani integrovány. Tento stav vede mimo jiné k tomu, že stejná data jsou ukládána duplicitně hned v několika systémech a databázích,” uvedla Málková.

Rozvoj a propojení systémů měla na MŽP zajistit speciální rada, ta se však dva roky ani nesešla.

Podle mluvčí ministerstva Petry Roubíčkové je vysoký počet IT systémů důsledkem historického nastavení organizačního členění resortu. Během roku 2014 začalo MŽP s postupnou centralizací IT.

„Zpracovává podklady pro vybudování jednotného místa pro ukládání dat v rámci resortu. Aktuálně také dokončujeme podklady pro vypsání veřejné zakázky na pořízení systému elektronické spisové služby pro MŽP a vybrané resortní organizace," sdělila Roubíčková.

Neúčelná investice

Ustavená rada podle NKÚ neprojednala ani projekt SIRIUS, který měl zpřístupnit z jednoho místa data pro státní správu a nahradit několik dílčích informačních systémů a databází.

Za tři roky nebyl vybrán dodavatel a ministerstvo projekt následně zrušilo, do té doby už ale příspěvková organizace ministerstva CENIA za jeho přípravu zaplatila 21 miliónů korun. Z toho víc než 12 miliónů bylo z evropských dotací, které pak CENIA musela koncem roku 2013 vrátit.

„Vzhledem k tomu, že CENIA nezachovala ani dílčí výstupy projektu, aby je mohla v případě potřeby v budoucnu využít, hodnotí NKÚ investici 21 miliónů korun do projektu SIRIUS jako neúčelnou a nehospodárnou,” uvedla Málková.

Projekt byl ukončen bývalým vedením MŽP v červenci 2013, řekla Roubíčková. Dodala, že zastavení projektu se po vyhodnocení ukázalo jako nejlevnější a nejvhodnější.

Na zdržení projektu se podle MŽP podepsalo dříve zvažované sloučení ČHMÚ a CENIA, které se ale neuskutečnilo. Aktuálně o tomto sloučení neuvažuje ani nové vedení ministerstva. Výstupy z části projektu jsou nicméně uchovány a jsou využitelné pro budoucí IT projekty.