"Máme ještě čas, ale je ho velmi málo," uvedl Rádžendra Pačaurí, šéf Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

Nově zveřejněný souhrnný 40stránkový dokument obsahuje závěry tří již dříve publikovaných dílčích zpráv. To, k čemu vědci dospěli, proto není žádným překvapením.

Dokument znovu a velmi naléhavě formuluje přesvědčení, že skleníkové plyny pocházející ze spalování fosilních paliv a odlesňování jsou hlavními příčinami oteplování, které vědci pozorují od poloviny minulého století. Pokud chce svět toto oteplování zmírnit či zastavit, musejí emise skleníkových plynů postupně klesat až na nulu.

Podle IPCC by do roku 2050 měla většina vyráběné elektřiny pocházet z nízkoemisních zdrojů a do konce století by se měla "téměř úplně" přestat používat fosilní paliva.

Představitelé panelu připouštějí, že vládám nemohou nic nařizovat. Je prý ale nad slunce jasné, že konec fosilních paliv je nutný, pokud nemá globální oteplování překročit dva stupně Celsia. To je přitom hodnota, kterou státy stanovily jako mezní, aby svět nepocítil nejhorší dopady změn klimatu.