Hlavní obsah

DOKUMENT: Projev Václava Klause na 62. zasedání VS OSN

Přinášíme plné znění projevu prezidenta České republiky Václava Klause ve všeobecné rozpravě 62. zasedání Valného shromáždění OSN 26. září 2007.

DOKUMENT: Projev Václava Klause na 62. zasedání VS OSN

Pane předsedo, dovolte mi, abych Vám nejprve pogratuloval k Vašemu zvolení do funkce předsedy 62. zasedání Valného shromáždění. Také bych chtěl pozdravit váženého pana generálního tajemníka při jeho první účasti na zahájení Valného shromáždění.

Rád bych začal tím, že moje země je hrdá na to, že je jedním ze zakladatelů OSN v jeho současné podobě. Česká republika, nástupnický stát Československa, se v minulosti aktivně podílela na všech druzích aktivit OSN a bude tak činit i do budoucna.

Neúčastníme se pouze na práci samotného OSN, ale také aktivit jeho specializovaných organizací a agentur, jako jsou UNESCO, UNDP, FAO, WHO, Mezinárodní agentura pro atomovou energii a mnoha dalších. Vždy jsme podporovali každou smysluplnou iniciativu, která vede k zvýšení stability a prosperity ve světě.

Jsem rád, že mohu potvrdit, že Česká republika má ambice být zvolena nestálým členem Rady bezpečnosti pro období 2008-2009. Věřím, že nám může většina členských zemí důvěřovat a že si jejich hlasy zasloužíme.

Jsme přesvědčeni, že jsme již prokázali svou oddanost svobodě, demokracii, mezinárodní spolupráci, ekonomickému rozvoji a respektu k svrchovanosti států patřících do tohoto společenství národů. Naše země byla členem Rady bezpečnosti v letech 1994 a 1995, když jsem byl ministerským předsedou. Snažili jsme se, jak jsme nejlépe mohli. Chovali jsme se předvídatelně a pracovali jsme velmi usilovně. Nyní, jako prezident České republiky, Vás mohu ujistit, že odvedeme ještě lepší práci.

Vždy jsme uznávali zásadní odpovědnost Rady bezpečnosti OSN za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Od počátku devadesátých let se Česká republika podílela na více než 20 mírových misí OSN a operacích pod mandátem OSN na Balkáně, v Asii a v Africe. Jsme hluboce přesvědčeni o nutnosti prevence a nenásilného řešení sporů a konfliktů. To můžeme potvrdit naším vlastním chováním - nenásilným rozdělením Československa v roce 1992. V několika posledních letech jsme také několikanásobně navýšili naši oficiální rozvojovou pomoc.

V posledních 18 letech došlo v České republice k rychlému a dynamickému vývoji, který byl umožněn pádem komunismu a naším rychlým zbavením se tohoto velmi represivního, nelidského a neefektivního politického, společenského a ekonomického systému. Naše radikální transformační strategie - založená na politickém pluralismu, parlamentní demokracii a tržní ekonomice - byla úspěšná.

Dalším důležitým impulzem k našemu rozvoji bylo naše přibližování se k Evropské unii a vstup do ní, který se uskutečnil před třemi lety. Dnes je Česká republika plnohodnotným členem Unie a v první polovině roku 2009 bude vykonávat předsednictví EU. Možná bude pro toto fórum zajímavé vědět, že slogan českého předsednictví je "Evropa bez bariér". Tím jsou myšleny jak vnitřní, tak vnější bariéry Unie. Plně podporuji tento koncept, protože jsem pevně přesvědčen o nutnosti odstraňovat bariéry, které brzdí ekonomický rozvoj, zejména v rozvojových zemích.

Pane předsedo, Organizaci spojených národů považujeme za vysoce důležitou a fakticky nenahraditelnou platformu. V současném světě za ni neexistuje náhrada. Je to platforma k setkávání se a ke konzultacím, k dialogu a - v řadě případů - k dosažení dohod na smlouvách mezi zeměmi sdílejícími stejné nebo podobné hodnoty a politické postoje.

Tato unikátní platforma je založena na pluralitě názorů 192 členských států a na vzájemném respektu k jejich, někdy rozdílným, postojům. Ambicí OSN není, a nikdy by být nemělo, hledání jednoho povinného, jednolitého názoru, vnuceného některými z nás těm, kteří nesouhlasí.

Termín platforma jsem nepoužil náhodou nebo bezúčelně. Používáním tohoto termínu nepřímo protestuji proti alternativnímu konceptu, kterým je koncept globálního vládnutí. Ten je založen na neudržitelné tezi, že světu může být "globálně vládnuto", že může být organizován, kontrolován, řízen a/nebo dokonce plánován. Usilovat o uskutečnění této myšlenky je něco, co nemůžeme nikdy připustit. Je to ambice založená na "pýše rozumu" a na "předstírání vědění". Demokracie je něco jiného.

Jsou mezi námi někteří, kteří preferují operativní efektivitu (schopnost jednat) této organizace před uznáním existence odlišných názorů. Chtějí rozhodovat jednodušeji a rychleji. Naše komunistická minulost nám říká, že bychom toto dělat neměli. I my chceme, aby OSN bylo přiměřeně akceschopné. Kategoricky ale odmítáme, aby se tak stalo na úkor jednotlivých členských zemí. Musíme také respektovat názory jednotlivých členů, bez ohledu na jejich velikost. Klíčové je, aby měla každá členská země rovnocenné postavení a aby nebyl její hlas ignorován.

Musíme jít kupředu. OSN potřebuje změny. Podporujeme reformu OSN, protože tato organizace by měla více odrážet současnou situaci ve světě než situaci v období, kdy bylo OSN založeno. Některé změny jsou nevyhnutelné a měli bychom o nich vážně diskutovat.

K naší velké lítosti jsme - v současném světě - svědky mnoha případů nedostatku svobody a demokracie. Naším úkolem pro budoucnost je jejich minimalizace. Bohužel nevidím a neslyším pojmy svoboda a demokracie zde (a ani jinde) tak často, jak by si zasloužily. Častěji slyšíme jiná slova - pomoc, vládní iniciativy a intervence, sociální spravedlnost, pozitivní práva, životní prostředí, zdroje, klima, řešení problémů, čelení hrozbám, globální výzvy atd.

Tady musíme být velmi opatrní. Měli bychom podporovat smysluplné aktivity, ale ne projekty, které ve skutečnosti omezují rozvoj některých zemí či regionů. Měli bychom efektivně využívat přírodní zdroje, měli bychom chránit životní prostředí, ale nikoli způsobem omezujícím lidskou aktivitu a poškozujícím ekonomický rozvoj. Globálnímu rozvoji bychom více pomohli snižováním bariér než větším poskytováním podmíněné pomoci. Omezování protekcionismu a snižování exportních subvencí je daleko účinnější formou pomoci rozvojovým zemím než cokoliv jiného. Neměli bychom připustit, aby bylo rozvojovým zemím bráněno v jejich vlastním ekonomickém růstu uvalováním dodatečných břemen, která nebudou schopny unést.

Na pondělní konferenci o změně klimatu jsem rezolutně varoval před neopodstatněným šířením paniky ze strany aktivistů globálního oteplování a jejich sympatizantů v některých vládách a mezinárodních organizacích, ale dokonce i tento potenciální problém, stejně jako každý jiný, nemůže být nikdy vyřešen bez spoléhání se na svobodu, svobodné trhy, volný obchod a další atributy svobodné společnosti.

Ochrana životního prostředí je velmi důležitá, musíme ale být skromnější a pokornější v našich pokusech řídit současný složitý svět.

Pane předsedo, vážení kolegové, využijme potenciál této organizace jak to nejvíce jde. Spolupracujme, naslouchejme si, vyjednávejme do poslední možné chvíle, pokusme se porozumět druhým. Česká republika se snaží těmito zásadami řídit.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků