Vážený pane prezidente,

dovolujeme si Vás důrazně požádat, abyste přehodnotil svá vystoupení ve funkci prezidenta České republiky k Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu. Jsme přesvědčeni, že poškozujete zájmy České republiky tím, že podněcujete občany, aby odmítli tuto smlouvu v případném referendu. Na podporu svých názorů uvádíte - věříme, že nikoli záměrně - nepravdivá tvrzení o obsahu a dopadu smlouvy na postavení členských zemí EU a České republiky. V zahraničí prezentujete negativní stanoviska hlavy státu k této smlouvě, která jsou v rozporu s politikou naší země. Jsou také v rozporu s názory občanů ČR, kteří v referendu vyjádřili svou podporu myšlenkám evropanství, společných hodnot svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv.

Všech 25 členských států Evropské unie, tedy i ČR, přijalo Smlouvu zakládající Ústavu pro Evropu, kterou drtivou většinou schválil Konvent i Evropský parlament. Vy jste k jejímu podpisu zplnomocnil tehdejšího předsedu vlády Stanislava Grosse a ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu.

Jako prezident České republiky máte reprezentovat jednotnou zahraniční a integrační politiku, kterou však neurčujete Vy, ale česká vláda. Otevřeně a dlouhodobě vystupujete proti Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu - příkladem může být Vaše "Desatero proti Ústavě" či úvodník ke knize "Řekněme své ANO nebo NE evropské ústavě", stejně jako Vaše další výhrady zveřejňované v médiích. Pokud byste nezastával funkci prezidenta, bylo by samozřejmě Vaším výsostným právem vyjadřovat jakékoli názory. Jste však zvolenou hlavou českého státu a musíte se tedy vyjadřovat jako prezident, ne jako občan Václav Klaus. Od prezidenta republiky očekáváme respekt k většinovému názoru a Ústavě ČR, stejně jako my občané respektujeme Vaše postavení.

Závěrem Vám navrhujeme účast na připravované veřejné diskusi o Smlouvě zakládající Ústavu pro Evropu, v níž bychom mohli za přítomnosti expertů na ústavní právo a poslanců Evropského parlamentu konfrontovat naše rozdílné názory.

S pozdravem

Ing. arch. Jan Kasl, předseda Evropských demokratů

PhDr. Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu, první místopředsedkyně Evropských demokratů

JUDr. Stanislav Polčák, místopředseda Evropských demokratů

PhLic. Ing. Jan Horník, senátor PČR za Evropské demokraty