Výsledek hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, stejně jako dnešní dramatická diskuse v Poslanecké sněmovně jsou pouze další fází současné vládní krize, nikoliv jejím ukončením. Vystoupení jednotlivých představitelů politických stran i proběhlé hlasování proto vnímám nikoli jako vyřešení již tři měsíce trvající krizové situace, ale jako její další vyhrocení.

Předpokládal jsem, že dnes - ať dopadne hlasování o nedůvěře jakkoliv - zahájím jednání s politickými stranami, ale po dnešních vystoupeních jejich reprezentantů na plénu sněmovny snad mohu říci, že nejen já, ale i celá česká veřejnost už jejich názory a postoje známe.

Dnešní hlasování ve sněmovně nepovažuji ani za náhradu 101 podpisů, na základě kterých jsem v loňském roce pověřil Stanislava Grosse sestavením vlády, ani za - v nové situaci bezpodmínečně nutné - potvrzení většinového mandátu demisemi oslabené Grossovy vlády.

Sděluji touto cestou, že dříve než přijmu demise a než eventuálně jmenuji nové ministry, dnešního předsedu vlády požádám o veřejný slib, že s novou, rekonstruovanou vládou předstoupí v patřičné době před parlament se žádostí o důvěru a tím o potvrzení svého mandátu.

Zdroj: Hrad.cz