– Dohoda zavazuje Írán, že v následujících 15 letech nebude stavět žádná nová zařízení na obohacování uranu a že stávající kapacity na obohacování sníží o dvě třetiny.

– Z počtu 19 000 instalovaných centrifug, které se k obohacování uranu používají, jich pro příště nechá nainstalovaných 6104, bude se jednat ale pouze o první, starý typ odstředivek IR-1. Obohacovat uran jich ale po deset let bude jen 5060 kusů a pouze v hlavním íránském jaderném zařízení v Natanzu. Obohacování uranu nesmí přesáhnout 3,67 procenta.

– Další typy odstředivek Írán nebude v příštích deseti letech používat, 1000 centrifug nové generace IR-2M, které nejvíce znepokojují mezinárodní společenství a které jsou umístěny v Natanzu, Írán odstraní a uskladní na deset let pod dohled Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

– Írán souhlasil s tím, že sníží současné zásoby zhruba deseti tun nízko obohaceného uranu na 300 kilogramů a že tento stav bude udržovat 15 let.

– V podzemním jaderném zařízení Fordo nebude možné obohacovat uran v následujících 15 letech, stejnou dobu zde Íránci nebudou smět vyvíjet technologie související s obohacováním uranu a v areálu také 15 let nesmí být žádný štěpný materiál. Zařízení ve Fordo bude sloužit pouze k vědeckým účelům, zbylé zařízení bude rovněž uskladněno pod dohled MAAE. Podle íránského výkladu dohody zůstane ve Fordo 1000 centrifug a v provozu budou dvě kaskády tohoto zařízení. Polovina kapacity tohoto zařízení bude sloužit k výzkumu nejmodernějších jaderných aktivit a produkci izotopů používaných v průmyslu, zemědělství a lékařství.

– Írán přestaví a zmodernizuje těžkovodní reaktor v Aráku, který bude upraven tak, aby z něho nebylo možné získat plutonium potřebné k výrobě bomby.

– V budoucnu bude využitelný pro mírové výzkumné účely a k výrobě radioizotopů pro lékařské účely.

– Odstraněné zařízení bude zlikvidováno nebo přesunuto do zahraničí.

– Další těžkovodní reaktor nesmí Írán v následujících 15 letech vybudovat, nadbytečnou těžkou vodu Írán prodá v tomto období na mezinárodních trzích.

– Dohoda umožní inspektorům MAAE pravidelný přístup do všech jaderných zařízení, včetně všech íránských subdodavatelů a dalších firem a subjektů, které se podílejí na íránském jaderném programu.

– Inspektoři MAAE budou mít umožněný přístup do uranových dolů a průběžný dozor nad výrobou směsného oxidu uranu U308 (takzvaný žlutý koláč) po dobu 25 let.

– Pod dobu 20 let budou mít inspektoři MAAE umožněný průběžný dohled nad íránskými centrifugami a výrobními i skladovacími kapacitami.

– V případě dodržování podmínek dohody ze strany Íránu zruší EU a USA sankce, které na Írán uvalily kvůli jeho jadernému programu. V případě porušení podmínek ale budou sankce okamžitě opět zavedeny.

– Své sankce a rezoluce spojené s íránským jaderným programem by měla odvolat také RB OSN. Rezoluce, jež se týkají transferu citlivých technologií do Íránu, budou přepracovány tak, aby umožnily dovoz některých dosud zakázaných technologií.

– Sankce uvalené proti Íránu kvůli jeho podpoře terorismu, porušování lidských práv a kvůli zkouškám balistických raket by měly být podle dohody zachovány.