Vyznamenání propůjčená a udělená prezidentem republikyŘád Bíleho lvabrig.gen. v.v. Mikuláš Končickýza zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnostJako dobrovolník vstoupil v roce 1944 do československého armádního sboru v Sovětském svazu a jako velitel tanku se zúčastnil Karpatsko-dukelské a Jaselské operace a podílel se na osvobození Ostravy a Prahy. Po válce patřil mezi naše špičkové vojenské odborníky v oblasti tankové techniky. V roce 1970 byl za svůj odmítavý postoj k okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy z armády propuštěn. Je nositelem mnoha vysokých našich i zahraničních vojenských vyznamenání. Jako aktivní funkcionář Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské svým veřejným vystupováním přispívá k udržování a šíření odkazu národního odboje.plk.v.v. Jan Velíkza zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnostV řadách sovětské armády a československého armádního sboru prošel boji na východní frontě od Kurska až po osvobození naší vlasti. Po válce byl v roce 1949 propuštěn z armády a dlouhá léta byl totalitním režimem pronásledován. Po srpnu 1968 vrátil jako výraz nesouhlasu s okupací naší země na sovětské velvyslanectví všechna vyznamenání, která v SSSR za své válečné hrdinství obdržel. Rehabilitován a povýšen byl až v roce 1990. Letos oslavil devadesáté narozeniny.plk.v.v. Václav Djačukza zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státuPo okupaci Československa uprchl do Sovětského svazu, kde byl zatčen a tři roky strávil v pracovních táborech. Poté se přihlásil do vznikající československé bojové jednotky v Buzuluku, stal se pilotem a v rámci Ostravské operace se aktivně podílel na osvobozování Československa. V roce 1949 byl z armády propuštěn a rehabilitace se dočkal až v roce 1990. Je nositelem vysokých vojenských vyznamenání.Řád TGMPhDr. Dagmar Lieblováza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaPatří k obětem nacistické genocidy Židů. Jako dítě prošla několika nejstrašnějšími nacistickými vyhlazovacími tábory, v Osvětimi ztratila celou svou rodinu. Je jednou ze zakladatelek a dlouholetou předsedkyní Mezinárodního sdružení Terezínská iniciativa, jehož posláním je všestranná péče o bývalé vězně koncentračních táborů a osoby pronásledované nacismem. Svou mimořádnou veřejnou aktivitou a přednáškovou činností se angažuje pro to, aby memento holocaustu nikdy nevymizelo z naší paměti.Vladimír Lopaťukza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaNa počátku 50. let strávil 3 roky v tzv. pomocných technických praporech, v nichž komunistický režim v armádě internoval a formou nucených prací perzekvoval osoby, jež označil za politicky nespolehlivé. Od roku 1989 se všestranně angažuje za morální, politickou a společenskou rehabilitaci bývalých příslušníků PTP. Je dlouholetým předsedou Ústřední rady Svazu Pomocných technických praporů a Vojenských táborů nucených prací a předsedou Konfederace vojenských táborů nucených prací střední a východní Evropy, jejíž vznik inicioval.Karel Páralza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaZa svůj otevřený odpor proti nastupující komunistické totalitě byl v roce 1949 zatčen a odsouzen k 16 letům žaláře, z nichž 11 let strávil v uranových dolech. V roce 1968 založil v Hradci Králové Klub K 231 a byl zvolen jeho předsedou, čímž si vysloužil v následujících letech další pronásledování. V roce 1989 stál u zrodu Občanského fóra a Konfederace politických vězňů, jíž byl 10 let krajským předsedou. Přestože letos oslavil devadesáté narozeniny, je stále veřejně aktivní. Díky jeho iniciativě byl v Hradci Králové postaven památník obětem komunistického násilí. Anna Magdalena Schwarzováza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaPro svůj židovský původ zažila nacistické pronásledování, jež na rozdíl od členů své rodiny přežila, a jako katolička a řádová sestra perzekuci komunistickou. V roce 1953 byla jako členka protistátní skupiny odsouzena na 11 let vězení. Po roce 1968 se angažovala v aktivitách katolického disentu, spolupracovala s Chartou 77 a Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných a byla režimem trvale pronásledována. V roce 1985 se uchýlila do kláštera v polském Krakově a jako nežádoucí osoba byla zbavena našeho občanství, které jí bylo navráceno až po listopadu 1989. Letos se dožila devadesáti let, avšak stále z krakovského kláštera udržuje kontakt s českým prostředím.Ladislav Suchomelza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaPo únoru 1948 se zapojil do protikomunistického odboje. Nejprve roznášel letáky, později se stal členem skupiny, která podnikala akce proti funkcionářům KSČ. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen na 19 let těžkého žaláře. 14 let strávil v uranových dolech a i po propuštění byl neustále šikanován Státní bezpečností. Nikdy se však nedal zlomit a vždy zůstal věrný svým pevným křesťanským zásadám. Po roce 1989 aktivně pracuje v Konfederaci politických vězňů.Ing. František Suchýza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaZažil hrůzy nacistického i komunistického teroru. Za války se zasloužil o uchování záznamů o osudu řady nacisty popravených českých vlastenců, po válce sám pykal za účast v protikomunistickém odboji. V roce 1952 byl za špionáž a velezradu odsouzen k 25 letům žaláře. Ve věznicích strávil do svého propuštění 12,5 roku. Rehabilitace se dočkal až po roce 1989.Marie Škareckáza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská právaPolitická vězenkyně z 50. let. Jako členka křesťanského společenství působícího na jižní Moravě distribuovala církevní samizdatovou literaturu a poskytovala úkryt pronásledovaným lidem, kteří prchali za hranice. V roce 1951 byla zatčena a odsouzena na 7 roků. Podmínečně propuštěna byla v roce 1955. Po listopadu 1989 spoluzakládala Konfederaci politických vězňů a byla dlouhá léta její aktivní členkou.Medaile Za hrdinstvíDavid Sukač (in memoriam)za záchranu lidského života s nasazením vlastního životaDne 1. 8. 2010 se šestnáctiletý David Sukač obětavě vrhl na pomoc tonoucímu kamarádovi, kterého při koupání v řece Ostravici v Ostravě-Hrabové strhl vodní vír. Podařilo se mu tonoucího zachytit, a díky této pomoci bylo možné chlapce zachránit. Sám však byl vírem stržen a utonul. Přes své mládí projevil mimořádnou obětavost a odvahu, přispěl k záchraně svého kamaráda a sám při tom zaplatil svým životem.Medaile Za zásluhyProf. MUDr. Jan Černý, CSc.za zásluhy o stát v oblasti vědySvětově uznávaný odborník a osobnost české kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Má významnou zásluhu mimo jiné na zavedení transplantace jater a srdce do klinické praxe. Je profesorem Masarykovy university v Brně. Dlouhá léta působil jako ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie a jako předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, členem řady vědeckých společností a držitelem mnoha odborných ocenění. Letos se dožil 70 let.Ing. Zbyněk Frolíkza zásluhy o stát v oblasti hospodářskéÚspěšný český podnikatel, zakladatel a generální ředitel firmy Linet, která se pod jeho vedením stala jedním ze světových výrobců zdravotnické techniky, kterou vyváží do více než 90 zemí celého světa. Patří mezi nejuznávanější osobnosti českého podnikatelského světa, je nositelem prestižních titulů Podnikatel roku 2003 a Manažer roku 2009. Díky inovacím nemocničních lůžek, které jeho firma vyrábí, se daří zlepšovat zdravotnickou a ošetřovatelskou péči po celém světě.prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.za zásluhy o stát v oblasti kultury a školstvíVynikající český anglista, shakespearolog, překladatel a profesor anglické literatury na FFUK v Praze. Mimořádného uznání se dočkaly především jeho vynikající překlady Shakespearových dramat, jež žijí na českých divadelních scénách. Je autorem řady odborných děl a esejů o britské a americké literatuře. Za své vědecké a překladatelské dílo obdržel mnoho našich i zahraničních ocenění.prof. Dr. Jan Kruliš-Randaza zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školstvíČeský vlastenec, manažer a vysokoškolský učitel, který se celý svůj život, jehož větší část strávil v exilu, angažuje pro naši zemi. Jako účastník protestu studentů proti únorovým událostem v roce 1948 byl režimem pronásledován a o rok později uprchl do zahraničí. Jako národohospodář, vysokoškolský profesor a manažer působil v Německu, USA a především ve Švýcarsku. Spolupracoval s protikomunistickým exilem, krajanskými spolky a významně se angažoval ve prospěch českých posrpnových emigrantů. Po roce 1989 pomáhá českým vysokým školám a věnuje se podpoře jejich studentů. Letos se dožil 85 let.Dr. Jiří Kuklaza zásluhy o stát v oblasti vědyUznávaný americký geolog a klimatolog českého původu. Svou vědeckou dráhu zahájil v ČSAV. V roce 1971 zůstal v USA a působil na Kolumbijské universitě. Ve své vědecké práci se zabývá vývojem klimatických změn ve čtvrtohorách a klíčovým vlivem působení Slunce na změny globálního klimatu. Svými názory a vědeckým dílem ovlivnil v devadesátých letech veřejnou diskusi v USA i ve světě o problematice globálního oteplování.prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školstvíČeský katolický kněz, vědec a politik. V letech 1992 – 94 zastával post ministra školství ČR. Je významnou osobností naší bohemistiky a pedagogiky a patří k zakladatelům české matematické lingvistiky. Ve svém rozsáhlém vědeckém a publicistickém díle se věnuje i životopisům významných osobností naší církevní historie, otázkám výchovy, vzdělání a vývoje našeho školství. Za svou odbornou i veřejnou aktivitu získal řadu ocenění.Jiří Raškaza zásluhy o stát v oblasti sportuLegenda českého skoku na lyžích. Na Olympijských hrách v Grenoblu v roce 1968 získal pro Československo vůbec první zlatou medaili ze zimních olympijských her. Vedle úspěchů na olympijských hrách se prosadil i na mistrovstvích světa a zvítězil v mnoha dalších prestižních závodech. Úspěšná byla i jeho kariéra trenéra reprezentace a mládeže. V roce 2003 byl v anketě Svazu lyžařů ČR zvolen českým lyžařem století. Letos se dožil 70 let.Vladimír Renčínza zásluhy o stát v oblasti uměníJeden z nejvýznamnějších českých kreslířů, karikaturistů a ilustrátorů. Jeho humor a nadhled, obsažený v tisících kresbách si získaly srdce široké veřejnosti. Desítky knih, jichž je autorem či ilustrátorem dokládají mimořádnou šíři jeho umělecké aktivity. Letos se dožívá 70 let.Jiří Srnecza zásluhy o stát v oblasti uměníZakladatel a dlouholetý ředitel Černého divadla, hudební skladatel, scénograf, režisér, herec a dramatik. Od počátku 60. let, kdy Černé divadlo založil, sklízí jeho umění a imaginace obdiv a uznání na celém světě. Jeho tvorbě se dostalo řady prestižních ocenění na významných divadelních festivalech všech kontinentů. Letos se dožil 80 let. Vzdor svému věku stále vystupuje na scéně a loni v Laterně magice nastudoval novou inscenaci.Emil Viklickýza zásluhy o stát v oblasti uměníKlavírista a hudební skladatel, je vynikající osobností české jazzové scény. Od 70. let byl členem našich nejslavnějších jazzových formací, prosadil se jako skladatel i interpret a organizátor hudebního života. V letech 1991 – 95 byl prezidentem České jazzové společnosti. Ve své rozsáhlé tvorbě překračuje hudební žánry, je úspěšným autorem filmové hudby a věnuje se i soudobé vážné hudbě.