Především zdůrazňuji, že se jednalo o čistě soukromou záležitost. V závěru roku 2009 jsem z rodinných důvodů potřebovala větší finanční částku, o jejíž zapůjčení jsem požádala svého známého podnikatele, pana Davida Lacíka.

Po vzájemné dohodě mně vyhověl a zapůjčil částku 100 000,- Kč. Zmíněná videonahrávka zachycuje předání těchto peněz, které se uskutečnilo dne 12. listopadu 2009 v automobilu pana Lacíka. Krátce poté jsme spolu poobědvali v blízké restauraci.

Podotýkám, že pana Lacíka znám pouze jako účastníka na společenských aktivitách; profesně jsme se nestýkali. Jako místostarostku ÚMČ Brno-sever mě v roce 2009 požádal pouze o pomoc při kompletaci materiálů potřebných ke zřízení soukromé mateřské školy v mimobrněnské obci, ve které bydlí.

Vypůjčenou finanční částkou jsem chtěla svému otci přispět na privatizaci jeho bytu. Pod vlivem rodinných neshod jsem od toho záměru upustila a vypůjčené peníze jsem koncem ledna 2010 panu Lacíkovi vrátila.

Z mého pohledu nelze celou záležitost posoudit jinak, než jako tvrdý pokus o mou politickou diskreditaci. Pokus byl cílený a zřejmě i dobře načasovaný. Zůstává pouze otázkou, kdo za celou záležitostí stojí, kdo videozáznam v roce 2009 pořídil, z jakého důvodu a proč právě nyní v roce 2010 anonymně poskytnul veřejným médiím.

V Brně dne 29. října 2010

Mgr. Zdeňka Tůmová