Vážení delegáti,

i když již rok nejsem Vaším čestným předsedou, osud Občanské demokratické strany mi není lhostejný. I když jsem na kongres jako prezident nebyl pozván, dovolte mi pozdravit Vás touto formou. Váš kongres probíhá v době, kdy oslavujeme 20. výročí zhroucení komunismu a znovunabytí svobody. Celá dvě desetiletí to byla právě ODS, která téma svobody nejen nejhlasitěji proklamovala, ale pro svobodu v naší zemi také nejvíce udělala. Na naši ideovou pevnost a zásadovost veřejnost slyšela, a především díky tomu se ODS stala jednou z rozhodujících sil na naší politické scéně.

Téma svobody zůstává aktuální i dnes. Svět, ve kterém žijeme, naše evropské i širší okolí, míří spíše opačným směrem. Volný trh je poškozován nadměrnými a zcela zbytečnými regulacemi, lidská aktivita a tvořivost jsou paralyzovány štědrostí sociálního státu, nové technologie umožňují stále detailnější kontrolu soukromí, obzvláště kolem různých enviromentalistických témat vyrůstají nová radikální levicová hnutí. Stále užší politická integrace Evropské unie omezuje naše vlastní rozhodování.

Toto všechno by měla pravicová politická strana vidět nejjasněji a říkat nejhlasitěji. Pokud se témata tohoto typu z praktické politiky stávajících parlamentních stran vytratí, nebo zůstanou pouze formálním ornamentem, za kterým nic nenásleduje, najdou si ventil v jiných politických seskupeních. Hrozí také, že tato témata uchopí jedinci nabízející jednoduchá, radikální a nedemokratická řešení a že na ně s politikou nespokojení lidé budou slyšet.

Nespokojenost jistě v mnoha případech vzniká z věcí virtuálních, mediálních a do naší reality uměle vnášených. Ale příležitost k tomu dává absence idejí a nedostatek skutečného zaujetí reálnými tématy naší současnosti u mnoha dnešních politiků. Ve veřejnosti narůstají radikální nálady, ale ty nevyřeší zákazy a kriminalizace extremistických skupin. Vyřeší ho pouze jasná, ideově pevná a srozumitelně podaná demokratická alternativa. Velmi bych si přál, aby taková alternativa byla artikulována na pravé straně politického spektra.

Dnes je ze všech stran slyšet slovo krize. Míní se tím krize ekonomická. Existuje však i krize politická, která naleptává a eroduje náš veřejný prostor. Té bychom se měli obávat více než cyklických hospodářských recesí.

Přeji Vám při hledání odpovědí na tyto a další otázky naší nejednoduché současnosti hodně invence a sil. Přeji Vám nalezení schopných mužů a žen, pro něž politika bude primárně službou veřejnosti a nikoli prostředkem k naplňování privátních zájmů. Jen tak lze vrátit politice důvěru veřejnosti. Jen tak bude mít silnou důvěru i Občanská demokratická strana. Jen tak se i já - ačkoli již členem nejsem - budu i nadále cítit občanským demokratem.