Vážení přátelé,

vzhledem k současné situaci si dovoluji vydat následující prohlášení:

V prvé řadě chci říct, že nabídky kandidovat za ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny si velmi vážím, vnímám ji jako projev důvěry a Jiřímu Paroubkovi za něj děkuji.

Posledních několik týdnů, které uplynuly od oznámení nabídky ke kandidatuře, pro mě znamenalo mnoho. Poznala jsem řadu zajímavých lidí a členů sociální demokracie. Jsem ráda za všechny diskuse, které jsme vedli, a věřím, že i přes jakýsi zvláštní virtuální obraz, který vytváří některá média, jsme se dobře poznali a v mnohém si porozuměli. O to více si proto cením podpory, které se mi dostalo přímo v teplické organizaci ČSSD a která vyvrcholila mou nominací na první místo kandidátky do poslaneckých voleb. Zároveň chci poděkovat i za mnoho projevů podpory, která mně byla vyjádřena prostřednictvím e-mailu či osobně.

Po opravdu pečlivém uvážení všech okolností, zejména s ohledem na povinnosti vůči své malé dceři, jsem se rozhodla tuto nominaci nepřijmout a do Poslanecké sněmovny nekandidovat. Mou současnou životní prioritou je péče o dceru a její výchova. Zároveň chci pokračovat ve své umělecké činnosti a neumím si nyní představit, že bych zcela skončila s herectvím a zpěvem.

Každou práci, do které pustím, se snažím vykonávat na maximum a věnovat jí veškeré úsilí. Vstup do vrcholové politiky a parlamentu by mi toto neumožnil. Práci poslankyně, vykonávanou s veškerou odpovědností, nelze sloučit s mojí současnou profesí a s plnohodnotnou péčí o dceru. V takovém případě bych se nemohla s čistým svědomím ucházet o hlasy voličů ve volbách. Věřím, že všichni, kteří mě dosud podporovali a povzbuzovali, toto mé rozhodnutí pochopí.

Posledních několik týdnů, od chvíle kdy mi byla kandidatura nabídnuta až po nominační konferenci v Teplicích, bylo velmi překotných, zároveň však mimořádně inspirativních. I díky této zkušenosti jsem rozhodnuta se více než dříve zapojit do klasické politické činnosti, přinášet podněty a nápady v oblastech, které jsou mi blízké a které díky své profesi, ale i životní situaci matky, dobře znám.

Mgr. Kateřina Brožová