My, členové Rady vlády pro záležitosti romské komunity, jsme značné rozhořčeni posledními aktivitami příznivců neonacistické scény v České republice. V poslední době se v naší zemi výrazně radikalizuje extrémní pravice, konkrétně Národní odpor (NO), Dělnická strana (DS) a Národní strana (NS).

Už rok má nelegální organizace Národní odpor veřejnou podporu legální Dělnické strany (DS). NS a NO a otevřeně vyjadřují svoji nenávist k menšinám žijícím v ČR. Události z 18.10.2008 z Litvínova a další demonstrace ze dne 17. listopadu 2008, organizované Dělnickou stranou opět ve stejném městě, názorně ukazují, že se uvedené pravicové skupiny snaží vyprovokovat především Romy k násilí.

Přesto, že se ministr vnitra Ivan Langer rozhodl podat návrh na rozpuštění Dělnické strany, což vítáme, vyzýváme i další vrcholné politiky, včetně vrcholných představitelů vlády ČR, aby nezůstávali lhostejní k provokacím, které mohou vyvrcholit až v masové vraždění nevinných lidí. Nebezpečí totiž nehrozí jen od samotných příznivců neonacismu, ale i od některých dalších spoluobčanů, kteří začínají s neonacisty sympatizovat.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity
19.11.2008