Američtí voliči nevolí kandidáty na prezidenta přímo, ale prostřednictvím tzv. volitelů, kteří volbu prezidenta po celonárodním hlasování obstarají za ně. Volitelé tvoří sbor v celkovém počtu 538. Jejich počet v jednotlivých státech závisí na počtu obyvatel.

K vítězství jednoho či druhého kandidáta je potřeba získat nadpoloviční většinu - 270 volitelských hlasů. V případě nerozhodného stavu 269:269 zvolí nového prezidenta Sněmovna reprezentantů.