Tato tvrzení a prohlášení pokládám za spekulativní, nechutné, devalvující jak ústavní, tak demokratické principy a zcela se od nich distancuji.. Jedná se o podivné praktiky, s nimiž se neztotožňuji. Zcela mne vyčerpávají a nadále je nehodlám akceptovat. Politická strana, která trestá a obviňuje svébytné osobnosti s vlastním názorem a snahou o diskusi je stranou, v níž nemohu nadále pracovat.

Radar není a nikdy nebyl mojí prioritou, stejně tak jako mne nikdo z ODS nikdy nekontaktoval ohledně jakékoli záležitosti a rovněž nepatřím ani k sympatizantům ODS. Nicméně k radaru jsem vyjadřoval své názory, což se v ČSSD zjevně nesmí. Kdokoli řekne cokoli, co je v rozporu s přáním vedení strany, stává se okamžitě přeběhlíkem a příznivcem ODS. Takovým způsobem ČSSD jedná s lidmi, kteří se nebojí říci vlastní názor. S demokracií zmíněné jednání opravdu nemá nic společného a postupné opouštění poslaneckého klubu ČSSD dalšími poslanci zřetelně napovídá o tom, že v poslaneckém klubu ČSSD fungují, pro mnohé poslance, nepřijatelné a svobodu omezující praktiky.

S radarem ani s ODS nemám společného nic víc než to, že se k věcem vyjadřuji podle svých vědomostí a pohledů. Nepreferuji žádná stranická ani sympatizující dogmata, jsem pouze člověk, který má svůj názor. Rovněž jsem také mnohokráte deklaroval, že se při hlasování o klíčových tématech přizpůsobím většinovému názoru klubu ČSSD.

Rezolutně a definitivně tedy vylučuji, že můj odchod z poslaneckého klubu a následně z ČSSD souvisí s radarem a s ODS. Potřebuji klid na svoji poslaneckou práci a na svá témata, s nimiž jsem kandidoval do poslanecké sněmovny a k nimiž jsem se hlásil jako dnes, již bývalý, člen ČSSD. Bohužel přístup vedení ČSSD Moravskoslezského kraje a dnes i vedení Poslaneckého klubu ČSSD a dalších špiček této strany, vnímám jako zcela nesvobodné, omezující a v rozporu s demokracií. Nikdy jsem nesouhlasil s bezmyšlenkovitým a ideologickým posloucháním rozkazů vedení ČSSD a právě na tyto praktiky a výhružky mé osobě v této souvislosti jsem se snažil upozornit. Pokud říkám, že mne nikdy nekontaktoval nikdo z ODS, musím rovněž říci, že mne nikdo nekontaktoval ani z ČSSD. Vedení ČSSD zajímalo pouze to, zda náhodou nevystoupím z poslaneckého klubu. Jestli jsem pro ČSSD potřebný pouze jako poslušný pěšák, pak jasně říkám, že proto jsem se poslancem nestal.

Je mi jasné, že mne, stejně jako mé kolegy, bude vedení ČSSD vnímat jako úhlavního nepřítele a svou neschopnost budou maskovat za snahu ODS přetáhnout další hlasy. Pokud v ČSSD panují praktiky výhrůžek a nátlaku dnes, nepředpokládám, že by tomu do budoucna mohlo být jinak a tak jsem připraven čelit tomu, že za veškeré neúspěchy ČSSD budou tradičně označeni tzv. „přeběhlíci“ a zrádci, tedy i já. Také očekávám snahu o diskreditaci mé osoby.

Rovněž však musím dodat, že pokud mne kdokoli z ČSSD označí za zrádce a přeběhlíka, potvrdí tím pouze mé správné rozhodnutí odejít z této strany, kde se vlastní názor rovná zradě. Nejsem přeběhlík, protože nikam nepřebíhám. Raději se budu věnovat smysluplné práci zákonodárce nevázané na despotizmus a slepou poslušnost.

Vždy jsem se řídil vlastním rozumem a tak tomu bude i nadále.

Doc.Ing. Petr Wolf, CSc. v.r.
poslanec