Vážená paní státní tajemnice,

obracím se na Vás jako předseda nejsilnější opoziční politické strany České republiky České strany sociálně demokratické (ČSSD) i jako politik, který chápe význam vzájemně dobrých a užitečných vztahů se Spojenými státy americkými. Krok, který volím, není zcela standardní, ale z hlediska vnitrostátního jde o legitimní odpověď na takřka spiklenecké schválení smlouvy o výstavbě amerického radaru během posledního zasedání české vlády. Navíc jsem přesvědčen, že můj dopis odpovídá představám drtivé většiny českých občanů a soudím, že je moji morální i politickou povinností zabránit tomu, aby vláda USA učinila krok, který jen posílí negativní reakce občanů nejen vůči radaru, ale zejména proti Spojeným státům americkým.

ČSSD nikterak nepopírá, že na technické konzultační bázi i za jejich vlád byly zjišťovány okolnosti jejich vybudování.

Oproti tehdejší době se ovšem výrazně změnilo naše poznání a nepochybně i poznání politiků USA. Především je třeba říci, že v zahraniční politice nepochybně má být zachována kontinuita, ale na druhé straně lze důvodně očekávat, že v mnoha ohledech, ať bude v listopadových volbách zvolen kdokoliv americkým prezidentem, bude muset být zásadně podrobena kritické analýze současná zahraniční politika, její důsledky upřímně řečeno, budou USA a s nimi celý svět ještě dlouho řešit.

Nemá vážnější smysl Vás přesvědčovat o důvodech, které nás vedou k tomu, že ČSSD zásadně nesouhlasí s výstavbou amerického radaru na našem území.

Především pro zřízení radaru nevidíme jakoukoliv potřebu z hlediska bezpečnostních zájmů země. Naopak respektujeme obavy a odpor našich blízkých sousedů, Slovenska i Rakouska, které trvale proti jeho vybudování protestují. Koneckonců jednoznačně pozitivní stanovisko nemá ani německá vláda.

Vybudování radaru je nutno vidět ve světle potenciálních (byť přirozeně nežádoucích konfliktů budoucna) mezi zeměmi, v nichž narůstá terorismus, podmiňovaný islámským náboženstvím, někdy proti jejich vůli a někdy dokonce s jejich souhlasem či tolerancí. Proto je nezbytné především nevytvářet tento zdroj napětí uprostřed Evropy a navíc hledat maximální míru spojovacích čar mezi EU, USA, Kanadou, Ruskem, Čínou, Indií i Latinskou Amerikou.

Konečně zastáváme názor, že vybudování cizí vojenské základny na našem území Ústava České republiky neupravuje a proto požadujeme vypsání referenda k této otázce, neboť jde o významný zásah do svrchovanosti České republiky. S vypsáním referenda ovšem současná česká vláda nesouhlasí.

Vláda ČR přes nesouhlas více než 2/3 obyvatelstva tyto naše názory nepřijímá.

Soudím, že není moudré několik měsíců před uplynutím mandátu administrativy prezidenta Bushe, vystavovat naše jinak skvělé spojenecké vztahy riziku nepříjemného výsledku v podobě neschválení smlouvy.

Ze všech uvedených důvodů, by v současné etapě bylo nejrozumnějším řešením předmětné smlouvy vůbec neuzavírat. Pokud se pro tento odvážný krok rozhodnete, bude jistě přijat u naší veřejnosti s velkým porozuměním a přispěje k posílení důvěry našich občanů v nejvýznamnějšího euroatlantického spojence České republiky.

Vážená paní státní tajemnice,

Prosím, abyste tento můj dopis přijala jako dopis upřímného přítele USA, který nepokládá za rozumné, aby naše vztahy s USA byly podrobovány tomuto hluboce frustrujícímu procesu schvalování nechtěné smlouvy, a chce zabránit zbytečné eskalaci nedorozumění a napětí.

S hlubokou úctou

Jiří Paroubek