Spojené státy a Česká republika s potěšením oznamují, že dokončily jednání o smlouvě o protiraketové obraně. Plánujeme podepsat tuto smlouvu v blízké budoucnosti.

Tato smlouva je důležitým krokem v našem úsilí ochránit naše státy a naše spojence v NATO před rostoucí hrozbou, kterou představuje šíření balistických raket a zbraní masového ničení.

Tato právně závazná smlouva vyžaduje, aby v České republice byl umístěn radar USA, který by sledoval balistické rakety. Radar bude propojen s dalšími zařízeními protiraketové obrany USA v Evropě a ve Spojených státech.

Při prohlubování našich bilaterálních strategických vztahů pevně věříme, že naše spolupráce na tomto poli bude představovat významný příspěvek ke kolektivní schopnosti NATO čelit stávajícím a budoucím hrozbám v 21. století a bude integrální součástí jakéhokoli budoucího uspořádání protiraketové obrany NATO.