Garanční prohlášení vlády ČR v souvislosti s uchazečstvím Prahy a ČOV o pořádání letních olympijských her v roce 2016. Vláda dnes přijala usnesení v tomto znění:

Vláda

I. bere na vědomí záměr hlavního města Prahy a Českého olympijského výboru usilovat o uspořádání letních olympijských her v Praze v roce 2016,

II. schvaluje nutnou podmínku pro zařazení hlavního města Prahy na listinu uchazečů a tou je poskytnutí standardního garančního prohlášení a příslibu v souvislosti s uchazečstvím hlavního města Prahy a Českého olympijského výboru o pořádání letních olympijských her v roce 2016, přičemž vláda nejednala o finanční garanci a ani se nezavazuje kdykoliv v průběhu kandidatury finanční garance poskytnout.