Stručný přehled cílů, které irácká vláda podle zprávy splnila či nesplnila:

Zcela nesplněné cíle:

1) Vydávání a provádění zákonů k odstranění bývalých vůdčích představitelů strany Baas z veřejných funkcí.

2) Vydávání a provádění zákonů k zajištění spravedlivé distribuce iráckých ropných zdrojů bez ohledu na etnickou či náboženskou příslušnost příjemců. Vydávání a provádění zákonů, které mají zajistit, aby z iráckých energetických rezerv ve stejné míře profitovali sunnité, šíité, Kurdové a další iráčtí obyvatelé.

3) Vybavení iráckých vůdců všemi pravomocemi k vykonání tohoto plánu a provádění taktických a operačních rozhodnutí v konzultaci s americkými veliteli. Stíhání všech extremistů, včetně sunnitských a šíitských ozbrojenců bez politických intervencí.

4) Zajištění nestranného vymáhání práva iráckými bezpečnostními silami.

5) Zvýšení počtu iráckých bezpečnostních jednotek schopných nezávisle operovat.

6) Zajištění, aby irácké politické autority nepodkopávaly ani křivě neobviňovaly příslušníky iráckých bezpečnostních sil. 

Nesplněné cíle, v jejich dosažení však zaznamenán pokrok:

1) Zmírnění sektářského násilí v Iráku a omezení vlivu milic na bezpečnost na lokální úrovni.

2) Vytvoření nezávislé volební komise, legislativy pro volby v provinciích, provinčních orgánů a stanovení data pro provinční volby.

Splněné cíle:

1) Vytvoření komise pro revizi ústavy a uskutečnění revize.

2) Vydávání a provádění legislativy pro vytvoření poloautonomních regionů.

3) Založení podpůrných politických, mediálních, ekonomických a servisních výborů na podporu bezpečnostního plánu pro Bagdád.

4) Poskytnutí tří vycvičených iráckých brigád na podporu operací v Bagdádu.

5) Zajištění, že bezpečnostní plán pro Bagdád neposkytne útočiště lidem mimo zákon, bez ohledu na jejich příslušnost k politickým nebo sektářským uskupením.

6) Založení všech plánovaných společných bezpečnostních stanic v bagdádských čtvrtích.

7) Zajištění ochrany práv menšinových politických stran v irácké legislativě.

8) Přidělení a vložení 10 miliard dolarů (přibližně 205 miliard korun) iráckých výnosů na projekty rekonstrukce, včetně spravedlivé dodávky základních služeb.

Cíle, jejichž realizaci je zatím příliš brzy hodnotit:

1) Vydávání a provádění legislativy týkající se amnestií.

2) Vydávání a provádění legislativy zakládající silný program pro odzbrojení milicí k zajištění loajality těchto sil k centrální irácké vládě a ústavě.