Kateřina Mauerová mne seznámila s obsahem své výpovědi na Policii ČR z minulého pátku. Z výpovědi vyplývá, že Anna Mauerová nikdy neexistovala a po celou dobu se ve skutečnosti jednalo o Barboru Škrlovou, pro niž byla tato totožnost vymyšlena.

Mrzí mne, že jsem těžký psychický stav své kamarádky Kateřiny Mauerové přičítal jiným důvodům, než byl ten nejpodstatnější. Všem, kteří byli k mylným úsudkům svedeni důvěrou v mé hodnocení situace, se omlouvám.

Neznám žádné podrobnosti o současné situaci Barbory Škrlové, kterou jsem tak jako desítky dalších lidí pokládal za třináctiletou Annu Mauerovou v těch chvílích, kdy se vžila do této své identity. Na otázku pro mne nejpalčivější, zda o podvodu věděla i Kateřinina sestra Klára, odpověď neznám. Jsem přesvědčen, že nikdo jiný z členů rodiny o něm nevěděl. Kateřina podle mne byla po celou dobu vedena svou deformovanou představou o tom, že Aničce alias Barboře pomáhá, a nikoli zištným úmyslem. Přesto její jednání pokládám za nemorální, ale snad vysvětlitelné duševní nemocí. Spojil jsem ji s advokátem a doporučil jí, aby se svěřila do péče lékařů.

Přes smyšlenou podstatu případu jsem přesvědčen, že některé závažné nedostatky systému ochrany a péče o děti případ vyjevil a neměly by zapadnout. Především se domnívám, že oba synové Jakub a Ondřej by měli být bez dalších průtahů svěřeni do péče svého otce Radka Coufala.

Na Policii ČR se obrátím se žádostí, aby všem co nejdříve vrátila věci zadržené při domovních prohlídkách. Televizi Nova budu žádat o omluvu a odškodné za to, že v pořadu Střepiny o mně 20. května odvysílala lži. K případu se podrobněji vyjádřím v Literárních novinách v pondělí 28. května. Do té doby se nebudu pro média vyjadřovat jinak než prostřednictvím ČTK.

Jakub Patočka