Dohoda poslanců ČSSD Miloše Melčáka a Michala Pohanky s představiteli vládní koalice, na jejímž základě se oba poslanci rozhodli, že budou tolerovat vládu ODS, KDU-ČSL a zelených tím, že se nezúčastní hlasování o důvěře vládě ve sněmovně:

1) Ve zdravotnictví

- pojistka proti privatizaci fakultních nemocnic - univerzitní nemocnice budou zřízeny na neziskovém principu,

- pro poplatky bude zohledněn sociální dopad a především

- nový, evropsky standardní zákon o neziskových nemocnicích.

2) V oblasti daní

- závazek vlády, že daně nebudou zvýšeny nikomu, tedy, že bude zavedena taková reforma, která zvýhodní všechny příjmové skupiny občanů

- potřebné reformy budou prováděny s cílem dosáhnout vysokého hospodářského růstu a s cílem snížení nezaměstnanosti.

3) V sociální oblasti

- závazek vlády, že bude zvýšena adresnost a transparentnost sociálních dávek

- vláda bude za jednu z významných priorit považovat podporu mladých rodin s dětmi

- závazek vlády k sociálnímu dialogu se sociálními partnery, vč. odborů.

4) Justice a policie

- závazek vlády, že boj proti korupci, praní špinavých peněz, mezinárodnímu terorismu bude významnou součástí reformy silových složek.

5) V oblasti demokratické politické kultury

- dojde ke stabilizaci politické situace a k posílení důvěry občanů ve fungování státu a institucí

- závazek vlády projednat se zástupci opozice před jejich předložením veškeré významné zákonné změny

- dojde k zachování demokratického principu, že vítěz voleb vládne a je kontrolován silnou demokratickou opozicí. Opak vede k posílení extremistických sil a ke snížení transparentnosti vládnutí.