Žádáme příslušné členy spolkové vlády,

- aby oslovili vládu České republiky jakožto smluvního partnera protokolu z Melku a vznesli požadavek na neprodlené prokázání realizace všech nevyřešených bezpečnostních opatření ohledně JE Temelín s nastalou kolaudací, jak je stanoveno v dodatku I (BGB1. 2001/266),

- aby neprodleně iniciovali všechny dostupné mezinárodněprávní kroky, zvláště mezinárodní žalobu proti České republice, kvůli porušení mezinárodní a mezinárodně závazné dohody (Melkský protokol - bruselské znění), uzavřené mezi Českou republikou a Republikou Rakousko, pokud Česká republika tento důkaz nebude s to neprodleně předložit.