Tato dohoda vychází ze znalostí preferencí jednotlivých politických subjektů v Poslanecké sněmovně, z respektování poměru sil a povolební matematiky a ze základní premisy, že dohoda musí umožňovat všem politickým stranám zachovat si tvář a vyslat pozitivní politické sdělení. Dohoda má za cíl nedělit politické strany na vítěze a poražené a vyžaduje od všech stran určité ústupky.

Dohoda je konstruována tak, aby dávala dlouhodobý základ stability a zamezila do budoucna opakování letošní patové situace, aniž by někoho dopředu zvýhodňovala.*** Dohoda je založena na významném vlivu pana prezidenta jako gestora této dohody a na akceptaci minimálně čtyř, lépe všech stran v Poslanecké sněmovně.

Popis a řazení kroků vedoucí k volbám:

1. schválení změn ústavy v minimální verzi, tj. změna počtu poslanců na 199 a zavedení možnosti rozpustit Poslaneckou sněmovnu tří pětinovou ústavní většinou s Poslanecké sněmovně,

2. změna volebního zákona spočívající v návratu k Hagenbach - Bishoffově přepočítací formuli (tj. k větší poměrnosti) s bonusem mandátů z druhého skrutinia pro vítěze,

3. využití změny ústavy a aktivní hlasování o samorozpuštění Sněmovny,

4. naplnění bodu 1 až 3 umožňuje vypsání nových voleb podle změněného volebního zákona v průběhu roku 2007,

5. dohoda nad body 1 až 4 zabezpečuje možnost sestavení technokratické vlády až do voleb.