Nadšení pro unii je u nás ve srovnání s dalšími kandidáty nadprůměrné. Celkově je pro vstup 84 procent firem, v ČR přes 90 procent.

S neměnnými přístupy si troufá dosáhnout plného uplatnění 29 procent dotázaných českých společností, 48 procent z nich přitom dokonce počítá pouze s použitím vlastních finančních prostředků. Jen deset procent firem se chystá vyhledat strategického partnera. Třetina všech ekonomických subjektů (31%) nevidí ani potřebu vlastního zastoupení v Bruselu. Zbylé dvě třetiny si přejí zastoupení prostřednictvím obchodních komor nebo oborových asociací.

České firmy považují úroveň svých informací o budoucnosti v EU za druhou nejnižší mezi všemi kandidáty. Čtvrtina dotázaných deklarovala, že organizovanou přípravu na vstup ještě vůbec neodstartovala, 21 procent jich ale zato ví, kolik je bude stát úplné přizpůsobení. Mezi nimi je 64 procent těch, kdo doufají, že tyto náklady nepřekročí půl milionu EUR.