Pocit neštěstí sdílí s Čechy i Kypřané, Litevci, Lotyši a Estonci. Naopak štěstím musí podle výsledků průzkumu zářit Slovinci, protože 64 procent z nich připravované zavedení eura vítá. O pozitivních dopadech přijetí eura pro svoji zemi je přesvědčeno 52 procent obyvatel nových členských států, na osobní úrovni pak 46 procent obyvatel.

Česká vláda počítá stejně jako většina Čechů s přijetím eura v roce 2010. [celá zpráva] Ekonomové ovšem poukazují na řadu problému, včetně deficitu veřejných financí. [celá zpráva]

Podle průzkumu EK s ekonomy souhlasí pětina Čechů, kteří očekávají přijetí eura až po roce 2010.

Češi znají euro dobře

Eurobankovky nebo mince vidělo někdy kolem 80 procent Čechů a k placení je použilo přes 60 procent z nich. Největší zkušenost s eury mají Slovinci. Naopak nejméně zkušeností s evropským platidlem mají Litevci a Malťané.

Pokud by chtěl někdo poskytovat Čechům informace o euru, pak by tak měl učinit přes Českou národní banku a v televizi. Celkem 86 procent Čechů totiž považuje za důvěryhodný zdroj informací o euru právě ČNB. Obyvatelé ČR se přitom neodlišují od obyvatel v ostatních nových členských zemích EU. Informace chce získávat 92 procent lidí přes televizní obrazovku.