Soudní verdikt je pro českou stranu příznivý, protože rakouskému soudu neumožňuje vynést rozsudek, který by byl automaticky závazný pro Česko.

Podle rozhodnutí z Lucemburku nemůže soud v Linci na případ použít Evropskou úmluvu o právní příslušnosti a vynucování rozsudků v občanských a obchodních věcech z roku 1968. Přitom pokud by rozhodl podle ní, byl by jeho rozsudek závazný i pro českou stranu. Rakouský soud může zajisté postupovat podle rakouského práva, závaznost a vymahatelnost takového rozsudku v zahraničí by však byla sporná, vyložil nejmenovaný expert ESD.

Soudci v Lucemburku rozhodovali o tom, zda rakouský soud může příslušnou úmluvu použít při posuzování žaloby týkající se údajné škody způsobené ionizačním zářením z Temelína na pozemku zemědělské školy ve Freistadtu, asi 60 kilometrů od elektrárny.