"Pokrok ve všech oblastech, zvláště těch citlivých, komise zhodnotí v září," citovala agentura z textu, který začal kolovat mezi představiteli Evropské komise. Poté se EK podle Reuters teprve rozhodne, zda Rumunsko a Bulharsko jsou připraveny vstoupit do EU v prvním možném termínu, tedy v lednu 2007.

Z dosavadních vyjádření zdrojů komise vyplývalo, že bruselská exekutiva v úterý nejspíš doporučí členským zemím termín 1. ledna 2007, ale pod podmínkou, že Sofia a Bukurešť do té doby splní ještě některé podmínky. [celá zpráva] Podle komise musí Rumunsko odstranit čtyři závažné nedostatky a Bulharsko šest. Hůře na tom jsou Bulhaři, po nichž komise chce, aby dosáhly hmatatelných výsledků při potírání korupce, podvodů a v boji proti organizovanému zločinu. [celá zpráva]

EU může vůči oběma zemím spustit také sérii ochranných opatření, které omezí jejich účast v některých oblastech společného počínání.

Dohoda mezi těmito balkánskými státy a EU dává možnost odsunout jejich integraci do roku 2008, pokud nesplní potřebná kritéria.