V programu Panel stát snižuje úroky úvěrů o čtyři procentní body. O pomoc mají vlastníci domů velký zájem. Například jenom stavební bytová družstva díky programu dosud zrekonstruovala asi 14 000 bytů. Program využívají i obce, společenství vlastníků bytů a menší družstva.

Kvůli nutnosti souhlasu Evropské unie však byl tento program více než rok značně omezen. Podpora jednomu subjektu mohla za období tří let dosáhnout jen 100 000 eur (2,8 miliónu korun). Pozastaveno byla řada připravených akcí v řádu stovek miliónů korun.

Podle ředitele Státního fondu rozvoje bydlení Jana Wagnera bude nyní možné uzavírat smlouvy okamžitě poté, jak Česko obdrží rozhodnutí z Bruselu. Žádostí má fond dostatek, protože jejich příjem nebyl v minulosti zastaven. K dispozici má letos 400 miliónů korun. Výše dotací má být nově omezena limity regionální podpory, které jsou ale podle Wagnera dostatečně vysoké.

Schválení programu Panel pozitivně ovlivní i další program, který je určen na havarijní opravy panelových domů, a to formou přímých dotací. Tento program byl letos vládním nařízením rovněž omezen. Podle Wagnera lze nyní předpokládat, že vláda ještě do konce svého funkčního období toto omezení zruší. Na tento program je letos v rozpočtu fondu bydlení rovněž 400 miliónů korun.