V německém pohraničí má výhrady ke vstupu Polska a České republiky čtvrtina obyvatel. Výhrady jsou zejména silné v Bavorsku. Plyne to ze studie, kterou uskutečnily Rakouská společnost pro evropskou politiku, Německá společnost Paula Lazarsfelda a ústav pro průzkum veřejného mínění Forsa.

Proti členství ČR v EU je 36 procent obyvatel rakouských pohraničních krajů, v případě Slovenska pak 21 procento. Podle závěrů studie se obyvatelé rakouského pohraničí strachují o práci, o bezpečnost a obávají se také nárůstu dopravy.

Z nových zemí je nejpozitivněji vnímáno Slovinsko, proti jehož vstupu je nyní jen pět procent obyvatel pohraničí, a Maďarsko, jehož vstup by odmítlo 12 procent Rakušanů.

Průzkum zjistil, že mladší a vzdělanější obyvatelé pohraničních regionů jsou k novým členským státům mnohem pozitivněji naladěni. Velmi kritičtí jsou naopak dělníci, uvedla studie.