Karel Kořínek spolu s pěticí osob se od srpna 1992 soudil o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením osobních práv a nezákonným soudním rozhodnutím. Okresní soud v Prostějově věc postoupil brněnskému městskému soudu, který řízení rozdělil. První věc byla zastavena v únoru 2001, druhá se dosud prvoinstančně projednává u Krajského soudu v Brně.

Česká republika vůli pomalosti soudu prohrála ve Štrasburku i spor ve věci Ruth Bazilové. Okresní soud v Teplicích zahájil restituční řízení v říjnu 1995, trvalo přes osm let a skončilo v její neprospěch.

Průtahy přitom způsobila i Bazilová, která doklad o občanství doručila přibližně dva a půl roku po zahájení soudu. Štrasburský tribunál tento aspekt sice zohlednil, přesto v postupu českého soudu shledal období nečinnosti. Nárok na finanční kompenzaci si Bazilová nepodala včas.