Finanční memoranda k programům dnes ve Valdštejnském paláci podepsali vedoucí Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian a náměstek ministra financí a národní koordinátor pomoci EU Zdeněk Hrubý.

Finanční memorandum umožní České republice využít z programu Phare 1,2 miliardy korun na poradenství, školení a nákup zařízení nutných pro přípravy České republiky na vstup do EU. Z toho například 30 milionů korun půjde na zlepšení vzdělávání a zaměstnávání Romů a 129 milionů na vzdělávání soudců a boj proti praní špinavých peněz.

Z programu ISPA bude ČR čerpat zhruba jednu miliardu korun na zlepšení kanalizace a čištění odpadních vod v povodí Dyje, zbývajících 275 milionů korun půjde na rekonstrukci čistírny odpadních vod na Jesenicku.

Smlouvy na realizaci projektů uvedených ve finančních memorandech musí být uzavřeny do 31. října 2005. Všechny smlouvy budou uzavírány na základě veřejných mezinárodních výběrových řízení.

K dnešnímu dni bylo z předvstupních programů Evropské unie pro Českou republiku uvolněno více než 44 miliard korun.