Komise uvedla, že ČR sice převedla do svého práva základní požadavky těchto směrnic, nikoli však opatření, jimiž se zjednodušuje dočasné poskytování služeb zubaři a lékaři z jiných zemí EU, kteří nejsou v Česku trvale usazeni.

Evropské právo zajišťuje řadě profesí, včetně lékařů a zubařů, uznávání diplomů a kvalifikací ve všech zemích EU. Poskytuje jim tak možnost bez větších překážek poskytovat služby v celé unii.

Stížnost k Evropskému soudnímu dvoru (ESD) je třetí etapou procedury EU pro porušení práva. Soud se jí bude nyní zabývat a vyzve českou stranu k vyjádření. Procedura v těchto případech trvá obvykle zhruba rok. Pokud soud dá za pravdu komisi, "odsoudí" Českou republiku k nápravě, tedy k odstranění nedostatků.

Pokuta je ještě daleko

Případný finanční postih může nastat teprve v případě, že by ČR nadále evropské právo porušovala a nereagovala na dvě výzvy EK ke splnění rozsudku. Komise by se pak obrátila opět na soud s návrhem na uvalení finanční sankce.

ČR se žaloby k ESD dočkala dnes poprvé, ale určitě ne naposled. Do fáze takzvaného odůvodněného stanoviska, jež předchází stížnosti k soudu, se procedura pro porušení práva dostala loni v červenci kvůli nepřevedené směrnice o hluku a nedostatečně sladěné směrnice o autorském právu. Žaloby jsou v obou případech podle diplomatického zdroje na spadnutí.

Nejvíce problémů se týká zdravotnictví

V prosinci poslala EK Praze "odůvodněné stanovisko" také ve věci  telefonních seznamů mobilních čísel; i zde lze prý předpokládat během roku žalobu. Celkově se nejvíce procedur vedených proti ČR týká rezortu zdravotnictví. "Je dobře, že žalobu podali. Aspoň se dají věci do pohybu," řekl ČTK anonymně český znalec problému s uznáváním lékařských kvalifikací.

Upřesnil, že Praha nemá potíž s obsahem směrnice EU; žádný příliv cizích doktorů, kteří by chtěli dočasně v Česku pracovat, nehrozí. Za zpoždění může podle něj liknavost a lhostejnost.

Komise sdělila, že zažalovala u ESD kvůli nedostatečnému respektování jiných předpisů také Estonsko, Itálii, Řecko, Lucembursko, Švédsko a Francii. Komisař Charlie McCreevy vyložil, že EK bude důsledně dohlížet na dodržování pravidel, díky kterým mají občané a podniky těžit výhody z jednotného vnitřního trhu unie. Upozornil, že všechny tyto předpisy schválily vlády členských zemí.