Vysoké školy tak navýšily počet přijatých studentů o více než čtyři tisíce, v předchozím roce se univerzity rozhodly uspokojit 75 600 studentů.

Největší zájem měli mladí studenti o pražskou Univerzitu Karlovu (UK) a brněnskou Masarykovu univerzitu (MU).  MU loni zpracovala přes 46 tisíc přihlášek od 30 500 uchazečů. K přijímacím zkouškám se dostavilo o zhruba 3000 zájemců méně. Přijato jich bylo přes 10 tisíc. 

Na druhém místě v počtu přihlášek skončila UK, která registrovala přes 44 tisíc přihlášek od více než 27 tisíc lidí. Z 23 600 uchazečů, kteří přišli k přijímacím zkouškám, uspělo přes 9200 lidí.

Bronzovou příčku obsadila olomoucká Univerzita Palackého

Třetí v pořadí zájmu vzdělání chtivých studentů skončila Univerzita Palackého  (UP) v Olomouci, evidovala přihlášky  od téměř 17 000 lidí. Ke studiu na olomoucké univerzitě jich bylo přijato přes 5800

Čtvrtá nejpopulárnější vysoká škola byla podle počtu přihlášek Západočeská univerzita v Plzni, na kterou podalo 13 000 lidí přes 19 000 přihlášek. Ke studiu bylo přijato téměř 6000 uchazečů.

Snadné přijímačky na chemii, obtížné na JAMU

Největší šanci na přijetí měli zájemci o Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, která přijala na základě prospěchu ze střední školy 77 procent uchazečů.

Nejnižší šanci na přijetí měli zájemci o umělecké školy. Janáčkova akademie múzických umění v Brně přijala pětinu uchazečů, 15 procent zájemců uspělo na pražské Akademii múzických umění.