Zákon, který bude platit v celé EU, nařizuje povinnou registraci asi 30 000 chemikálií vyráběných či dovážených v množství nad jednu tunu ročně. Látky považované za nebezpečné bude nutno testovat a budou podléhat povolování. Odpovědnost za tuto činnost ponese Evropská chemická agentura v Helsinkách.

Novou legislativu podpořily všechny státy, Německo, Francie a Irsko s většími výhradami. O zákonu se nehlasovalo. "Podařilo se dosáhnout rozumného kompromisu, který lze uvést do života, aniž by znamenal velké ohrožení konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu," řekl místopředseda české vlády Martin Jahn.

Pochvaloval si, že se v konečném znění podařilo zmírnit administrativní a finanční zátěž pro podniky, zejména malé a střední. Za hlavní výzvu označil spravedlivé zacházení s výrobci a dovozci. "Bylo by nešťastné, kdyby evropské firmy musely zákon dodržovat a výrobky obsahující zakázané látky byly přitom dováženy ze třetích zemí," uvedl.

Jednotná norma

Zákon známý pod názvem REACH, což je anglická zkratka pro registraci, vyhodnocování a povolování chemikálií, nahradí čtyři desítky roztříštěných směrnic EU. V příštích měsících bude na základě politické dohody o textu, který má 260 stránek, připraveno ve všech jazycích konečné paragrafové znění, k němuž se musí ve druhém čtení ještě vyslovit Evropský parlament. Ten před měsícem schválil text, který se od nynějšího liší.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že podle EP měly mít výrobci povinnost nahrazovat všechny nebezpečné látky alternativními v předepsaných lhůtách. Nyní je ponecháno na agentuře, aby rozhodovala případ od případu.

Zákon ovšem přenáší povinnost dokazovat bezpečnost chemikálií na jejich výrobce a dovozce. Zároveň vychází proti původnímu návrhu vstříc požadavkům průmyslu v tom, že omezuje rozsah povinné registrace a usnadňuje ji pro látky, které se vyrábějí a dovážejí v množství do sta tun.

Jahn tento posun, který kritizovali ekologové, uvítal jako rozumný. "Vztahovat zákon na každou látku, i když se vyrábí jen v malém množství, by znamenalo enormní náklady pro průmysl," uvedl. Podotkl, že firmy samy mají tendenci nahrazovat škodlivé chemikálie bezpečnějšími.