Svoboda si ale není jistý, zda politické špičky najdou dostatek odvahy uvolnit trh práce, který by mohl zvýšit tlak na zaměstnance jednotlivých zemí.

"Ať nikdo nechodí s argumenty, že pohyb osob z ČR někoho ohrozí. Nebo si snad někdo myslí, že čeští pošťáci ohrozí trh pošty ve Švédsku? Myslí snad někdo toto vážně?" řekl Svoboda. Správné řešení je proto podle něj zrušit omezení. Podle ministra by měly zvítězit racionální argumenty, které by svobodu pohybu pracovních sil umožnily.

Svoboda poukázal na fakt, že po umožnění práce pro Čechy nenastala invaze nových pracovníků. "Jenom několik stovek lidí se rozhodlo usadit se ve Velké Británii a Irsku. Zbývající země trh neotevřely," uvedl Svoboda.

Více Čechů do zahraničí, říká Svoboda

Kvóty, které má ČR s dalšími členskými zeměmi EU vyjednány, podle něho pokryjí potřebu českých občanů, kteří chtějí na území Evropy pracovat a žít. "A kdyby náhodou některá z těchto kvót nebyla dostatečně vysoká, tak vyjednáme kvótu vyšší," řekl.

Svododa již dříve nabídl zrušení omezení pro pohyb pracovních sil výměnou za ukončení blokace nákupu půdy v ČR cizími občany. Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) s jeho názorem souhlasí, ovšem je realistou, který si uvědomuje i argumenty jiných států, které zatím nejsou pro uvolění pracovního trhu pro lidi z nových zemí EU.

Nejvíce za ochranná opatření vůči levné pracovní síle ze střední a východní Evropy v EU lobbují Německo a Rakousko, které s Českem sousedí.