V postoji k chování ČR v EU je však veřejnost značně rozpolcená - těsná většina si myslí, že bychom měli přebírat více odpovědnosti, těsná menšina volí ostražitost a raději se nechce do ničeho hrnout. Aktivnější by byli raději mladší lidé do čtyřiačtyřiceti let, lidé s vyšším vzděláním, zaměstnanci v odborných profesích, úředníci, podnikatelé a studenti. Pasivnější naopak starší lidé především nad šedesát let, lidé s nižším vzděláním a nezaměstnaní.

Přes uvedenou rozpolcenost si téměř polovina obyvatel myslí, že členství v EU ovlivní vývoj naší země spíše pozitivně. Podle většiny však tyto změny proběhnou až v horizontu patnácti let, či ještě v delším časovém úseku.  

Většina obyvatel se zároveň domnívá že rozhodování v EU není dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné. Více než polovina respondentů je přesvědčena, že EU nefunguje demokraticky.

Ukazuje se, že kritických názorů ubývá s rostoucí informovaností o EU. Pro téměř tři čtvrtiny obyvatel je přitom osobně důležité, aby bylo fungování Evropské unie jasnější a srozumitelnější.

Výsledky pocházejí z výzkumů provedených konsorcii FASTEGA a STEGA pro Úřad vlády v první polovině října 2005.

K Euroústavě potřebuje veřejnost nové informace

Podle Ivana Gabala z výzkumného konsorcia otevírá odmítnutí euroústavy Francií a Nizozemskem novou etapu role informovanosti české veřejnosti. Zatímco dříve se obyvatelé ČR zajímali spíše o vliv EU na vnitrostátní dění, nyní je zapotřebí převzít spoluzodpovědnost za fungování EU jako celku.

"Obyvatelé ČR nejsou podinformovaní, musí se však investovat peníze na to, aby byly informace celistvé, kontextuální, obsahovaly záležitosti týkající se směřování Evropy, a aby byly všem dostupné," uvedl Ivo Hlaváč z Úřadu vlády ČR.

Od 18. listopadu bude proto otevřeno nové informační centrum Úřadu vlády o Evropské unii Eurocentrum Praha a Střední Čechy, počátkem příštího roku bude navíc dobudována síť regionálních Eurocenter. Fungovat by měla začít také bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200 a internetový portál www.euroskop.cz.