K tomuto opatření letos například sáhla radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Do lesů pod její správu se nebude smět vstoupit od 17. listopadu až do Štědrého dne. Omezení se bude vztahovat na lesní porosty mladší 20 let. Kdo zákaz poruší a bude přistižen se stromečkem i bez, vystavuje se nebezpečí pokuty 500 korun.

Preventivní opatření v předvánočním období se radnici v minulých letech osvědčilo. "Krádeže stromků v obecních lesích jsou ojedinělé," uvedl radní a ředitel společnosti Městské lesy a zeleň Marek Netolička (ODS). Letos se do hlídání mladých lesních porostů zapojí čtyři členové lesní stráže z řad zaměstnanců firmy. Při hlídání budou spolupracovat také s městskou policií, která se na ostraze lesních porostů pravidelně podílí.

Vedle lesních porostů budou v předvánočním období chráněny také jehličnany rostoucí uvnitř města. Stromy pracovníci opatří speciálním nátěrem. Jde o směs repelentů používaných proti okusu lesní zvěří a ovčího loje, který při pokojové teplotě silně zapáchá. Takto ošetřený strom je pro zloděje prakticky bezcenný.

Ochranná opatření se radnici osvědčila již v minulých letech. Strážníci zaznamenali například případ, kdy zloděj naříznul vršek vzrostlého jehličnanu. Potom však zjistil, že má ochranný nátěr, a svého počínání zanechal.