EU je v rámci průzkumu jedinou institucí, u níž sociologové zjistili výraznější proměnu v názorech respondentů. V devadesátých letech se lidé mnohem častěji domnívali, že EU má v České republice slabý vliv. Zatímco ještě před osmi lety bylo přesvědčeno o tom, že EU příliš ovlivňuje dění v Česku, 15 procent oslovených, nyní je to již 41 procent.

Nespokojenost vyjádřili Češi také s kompetencemi ministrů, poslanců a senátorů. Naopak více prostoru by si podle dotázaných zasloužily odbory a obecní a městské úřady.

Vliv institucí na život v ČR (v %)
velký přiměřený malý
Ústavní soud 17 69 14
Prezident 18 67 15
Krajské úřady 14 65 21
Evropská unie 41 47 12
Ministři 34 59 7
Odbory 11 46 43
Zdroj:STEM

Ideálním představám se podle oslovených nejvíce blíží tři instituce - Ústavní soud, úřad prezidenta republiky a krajské úřady. O nich jsou zhruba dvě třetiny občanů přesvědčeny, že mají takový vliv, jaký je potřebný. O zbývajících institucích již poměrně značná část soudí, že jejich působení na život v ČR je buď příliš velké, nebo naopak menší, než by bylo žádoucí.

Lidé si nejčastěji přejí silnější vliv odborů a městských a obecních úřadů. Podle pětiny respondentů by bylo potřebné posílit také vliv Senátu, představy lidí o horní komoře jsou ale velmi nejednoznačné a rozporné. Mínění, že jde o instituci, která je příliš slabá, se totiž objevuje skoro stejně často, jako opačné přesvědčení, že jde o instituci, jejíž vliv je nadměrně velký.