Členství ČR v Unii vítají zejména lidé s dobrou životní úrovní a mládež. V tomto vzorku převažují dále pracovníci ve vedoucích pozicích a voliči ODS. Naopak nespokojenost s integrací vyslovují lidé straší 60 let, často voliči KSČM.

Rozložení stoupenců a odpůrců integrace ČR do EU se podobá lednovému průzkumu. Naopak v dubnu zaznamenala CVVM nárůst skeptiků. Vše vysvětlila tehdejší vládní krizí v Česku.

Chybějí informace o euroústavě

CVVM položila osloveným rovněž otázku, zda souhlasí s jednotnou evropskou ústavou. Souhlasí s ní 43 % občanů České republiky; nesouhlasné stanovisko naopak vyjádřila třetina oslovených.

Přibližně čtvrtina dotázaných nezaujala k položené otázce žádné stanovisko. Souhlas s existencí jednotné evropské ústavy v porovnání se situací v dubnu 2005 poklesl o 8 procentních bodů.

Téměř polovina respondentů (47 %) v průzkumu připustila, že o obsahu Smlouvy o Ústavě pro Evropu (tzv. evropské ústavy) není vůbec informována. Další dvě pětiny (41 %) oslovených uvedly, že o tomto dokumentu nejsou příliš dobře informovány.

V porovnání se situací v únoru a dubnu 2005 se informovanost českých občanů o obsahu Smlouvy o Ústavě pro Evropu mírně zlepšila. Pro případné referendum o dokumentu se vyslovilo 65 % oslovených.