"Program Technologie umožnil malým a středním podnikům získat peníze na zavedení nových technologií, modernizaci výrobních zařízení nebo nákup know-how. Podporu ale bylo možné získat na celou řadu dalších nákladů přímo spojených s projektem, například na zavedení standardu jakosti ISO, na stavební úpravy a další," uvedl ředitel odboru řízení rozvojových programů CzechInvestu Radim Konečný.

K programu má výhrady Hospodářská komora ČR. Ten, kdo splní předem dané podmínky, by měl podle jejího prezidenta Jaromíra Drábka finance získat automaticky. "Pokud uspěje 85 projektů z 333, pak téměř 250 firem vynaložilo nemalé prostředky na vytvoření projektu naprosto zbytečně," dodal.

Projekty, které se hodnotitelská komise nakonec rozhodla podpořit, jsou podle Konečného kvalitní. "Svědčí o tom nejlépe to, že přidělené dotace se v naprosté většině pohybují v horním rozmezí možné finanční podpory," poznamenal.

Příjem žádostí do programu Phare 2003 - Technologie už byl zastaven. Nyní ale existuje řada jiných programů, díky nimž mohou malí a střední podnikatelé, ale i jiné subjekty jako města, obce kraje či univerzity, čerpat peníze ze strukturálních fondů EU.