V případě homosexuálů a lesbiček šlo o první referendum tohoto druhu v Evropě. Registrované partnerství dává švýcarským homosexuálním dvojicím stejná práva jako manželům ve zdaňování a penzijním systému, ale neumožní adopci dětí.

Ano schengenu

Ani po přistoupení k schengenskému prostoru se na hranicích Švýcarska, které není členem EU, v praxi příliš nezmění. Na pomezí s Francií, Rakouskem, Německem a Itálií celníci budou moci dále kontrolovat zavazadla, protože alpská země nemá s EU celní unii.

Švýcarsko není členem EU, ale k Schengenu se může připojit, jako to již učinily jiné nečlenské státy Norsko a Island.

V současnosti je v Schengenu 13 zemí původní patnáctky bez Británie a Irska; navíc Norsko a Island. Od roku 2007 by se členy systému po dořešení technických a legislativních podmínek měli stát také nové země Unie, včetně Česka.

Švýcaři se dnes vyjádří i k redukci podávání žádostí o azyl v Evropě.