Podle něj totiž angličtina směřuje spíše do severoamerické kulturní sféry, zatímco francouzština a němčina jsou zakotveny v silné tradici západní Evropy. Střední a východní Evropa tak zastoupena není vůbec.

Hagerův švýcarský kolega Francois Grin pak na varšavské konferenci o jazycích v Unii poukázal na nespravedlivé zvýhodnění Británie, jež nemusí investovat do jazykového vzdělání. "Pokud se v budoucnu pracovním jazykem EU stane pouze angličtina, pak by Británie měla subvencovat její výuku v Evropě," domnívá se Grin.

Vlivný polský europoslanec Bronislaw Geremek je ale proti zavedení polštiny. "Ostatní slovanské země v EU by se mohly cítit znevýhodněni," řekl listu Gazeta Wyborcza.

Vedle tří pracovních jazyků se veškeré texty unijních institucí překládají do všech dvaceti řečí všech členských států. Podle expertů stojí současná praxe překládání a tlumočení EU ročně přibližně 950 milionů eur (29 mld Kč).