Odhaduje se, že třetina evropských pracovníků (více jak 60 miliónů lidí) je vystavena vysokým hladinám hluku víc než třetinu jejich pracovní doby. Právě poškození sluchu se posléze stává nejčastější a nezvratnou nemocí z povolání.

Vše upraví směrnice

"Kampaň Evropského týdne s tematikou hluku byla načasována tak, aby podpořila zavedení směrnice EU o hluku v únoru příštího roku. Směrnice přinese mimo jiné novou limitní hodnotu pro denní hladinu vystavení hluku, a to na úrovni 87 decibelů," sdělil komisař EU pro zaměstnanost, Vladimír Špidla.

"Zavedením směrnice a zvyšováním povědomí o hluku se Evropa dostane na správnou cestu k tomu, aby se stala tišším a zdravějším pracovištěm. Aktivity v této oblasti budou také posíleny ve strategii EU na rok 2007 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci," doplnil.

Několikaměsíční kampaň

Podle EU trápí hluk desítky miliónů zaměstnanců v Unii. Každý den musí mimo jiné téměř 40 mil. osob alespoň po dobu poloviny své pracovní doby zvýšit hlas nad úroveň běžné konverzace, aby bylo slyšet, co říkají.

Vyvrcholením kampaně Hluku stop bude Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve dnech 24. - 28. října 2005. Akce proběhnou v 31 evropských zemích.

Nová evropská směrnice o hluku při práci vstoupí v platnost 15. února 2006.