Organizátoři už dopředu oznámili, že se do belgické metropole sjede nejméně 50 000 demonstrantů hlavně z Francie a Belgie. V hřímajícím davu plném klaksonů, píšťalek i nesčetných balónů a vlajek převážně v rudooranžových barvách nechybělo ani 75 českých odborářů.

Společně s kolegy z jiných zemí vyzbrojenými kromě silných hlasivek i množstvím transparentů si také mnohokrát a s gustem mohli zakřičet: "Bolkestein - Frankenstein!" či "NE Bolkesteinovi".

Návrh směrnice o liberalizaci služeb, jenž je odborářům i řadě evropských politiků v čele s francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem trnem v oku, totiž pochází z dílny bývalého komisaře EK Fritse Bolkesteina. Její myšlenka pak spočívá v uvolnění veškerých služeb, na které se nevztahují zvláštní úpravy (doprava, energie, telekomunikace).

Západ se bojí principu země původu

Problém ale představuje hlavně princip země původu - tedy pravidlo, že by se firmy z jednoho státu poskytující služby v jiné zemi řídily domácím právem a nikoli zákony státu, kde vykonávají činnost. To kritizují třeba Francie, Německo či Belgie, které se obávají "sociálního dumpingu".

Tvrdí, že podniky z chudších zemí s mírnějšími sociálními a pracovněprávními předpisy by měly při poskytování služeb výhodu oproti místním. "My na to nemáme stejný názor jako česká vláda, protože jsme toho názoru, že princip země původu je špatný," řekl místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Zdeněk Málek, který kráčel v čele mnohatisícového davu.

Volný pohyb služeb v EU je i součástí revidované lisabonské strategie, kterou mají v úterý a ve středu na summitu posvětit šéfové vlád členských států. Podle některých expertů vytvoří liberalizace služeb, v nichž v EU vzniká až 70 hrubého domácího produktu, na 600 000 nových pracovních míst.

Výkonnost EU pokulhává

Lisabonská strategie vypracovaná v roce 2000 počítala s tím, že se EU stane do roku 2010 nejvýkonnější světovou ekonomikou. EK ale v revizi opustila tuto metu a zdůraznila potřebu zaměřit se víc na ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. "Myslím si, že těch několik desítek tisíc lidí, které se zde sejdou, vysílají jasný signál, že chtějí, aby byla Evropa nejen konkurenceschopná a aby měla růst, ale aby byla zároveň i něčím, co se dá označit za sociální Evropu," řekl Málek.

"My nejsme proti liberalizaci služeb, ale musí být jasně stanovená pravidla," doplnila ho předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová. "Nemůžeme připustit, aby český zaměstnanec byl nucený řídit se v krajním případě (kromě českých) ještě dalšími 24 pracovněprávními předpisy."

Společně s odboráři do ulic vyrazily i tisíce mladých z belgických mírových organizací a antiglobalizačních hnutí, kteří však za víření bubnů a zvuku hudby vyhrávané z alegorických vozů manifestovaly spíše proti kapitalismu, americkému prezidentu Georgi Bushovi a obecně "za lepší svět pro všechny".