Polsko má podle těchto údajů poškozených či napadených 92 procent stromů ve svých lesích. S 90 procenty následuje Slovensko a v nejtěsnějším závěsu Česko s 89 procenty.

Vysoký podíl poškozených stromů má dále Litva (87 procent), Ukrajina (82 procent) a Bulharsko (81 procent). Teprve poté přichází na řadu nejhorší západoevropská země Itálie, která má poškozených 80 procent stromů.

Německo je s 69 procenty poškozených stromů v oblasti evropského průměru. Nejnižší poškození lesů ale vykazuje rovněž východoevropské Rumunsko (38 procent). Jeho velké karpatské lesy totiž leží daleko od hlavních průmyslových oblastí, proto jsou jen málo zasažené.

Dánsko má 38 procent napadených stromů, Rakousko 39 procent, Finsko proslavené svou panenskou přírodou kupodivu už 46 procent, Nizozemsko a Irsko po 47 procentech.

Pořadí bylo sestaveno na základě údajů hospodářské komise OSN pro rok 2003. V 70. letech minulého století vyhlásila Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v reakci na světovou degradaci lesů 21. březen za Mezinárodní den lesů.