"Naším cílem je plná zaměstnanost, lepší kvalita práce, rozvoj schopností lidí, abychom tak bojovali proti jejich sociálnímu vyloučení. Všechny projekty, které se budou pomocí peněz z Evropského sociálního fondu realizovat, jsou investicí do lidí. Jejich efekt nebude vidět přímo, ale projeví se v budoucnu," řekl Škromach. Jeho náměstek Čestmír Sajda na dotaz Práva uvedl, že první výsledky projektů pocítí někteří lidé na vlastní kůži už koncem letošního roku.

Dvacet až padesát procent zaplatí stát

Projekty mohou předkládat nejrůznější organizace - školy, nemocnice, neziskové organizace, úřady práce a jiné. Ačkoliv vítězný projekt může být dotován stoprocentně, nikdy ne plně jen z peněz ESF. Celkem 20 až 50 procent bude muset být hrazeno z českého státního rozpočtu. Zatím se předpokládá, že Česko vynaloží na tyto programy 198 miliónů eur, tedy asi 5,8 mld. korun.

O konkrétních zkušenostech s čerpáním evropských peněz informovala novináře Jolana Blažíčková, která se podílela na projektu Phare nazvaného Na vlastní nohy. Projekt pomáhal nezaměstnaným lidem z Moravskoslezského kraje začít s vlastním podnikáním. Zhruba třetina z 500 zúčastněných začala díky tomu skutečně podnikat, prohlásila Blažíčková.

Evropský sociální fond je jedním ze čtyř strukturálních fondů, s jejichž pomocí se snaží Evropská unie odstraňovat rozdíly v sociálním a ekonomickém postavení jednotlivých regionů EU. Hlavním posláním ESF je rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Finance z ESF jsou určeny na rozvoj kvalifikovaných, vzdělaných a pružných pracovních sil, zlepšení organizace práce, rozvoj podnikání, usnadnění vytváření pracovních míst. Zvláštní pozornost věnuje ESF podpoře rovných příležitostí a přispívá ke zmírňování nerovností mezi lidmi při jejich uplatnění na trhu práce.