"Za dvacet let bude v Evropě o dvacet miliónů méně pracovníků, a to včetně stávajícího přílivu imigrantů," řekl pro Reuters komisař pro zaměstnanost a sociální věci Špidla.

"Samozřejmě, zvažujeme-li věci z hlediska dvou týdnů, vypadá vše méně hrozivě. EU ale musí myslet na dlouhodobý vývoj. Nutně proto potřebujeme imigranty," konstatoval.

Podle něj nelze uzavřít hranice s odkazem na to, že nezaměstnaných je již teď v Evropě dost. "Vyvíjelo by se stejně zázračně poválečné Německo, kdyby nepřišli ze zahraničí lidé hledající práci? Zcela jistě ne," pokračoval.

Detaily upřesní zelená kniha

Desetistránkový seznam postupů a iniciativ se soustřeďuje na upřesněné cíle tzv. lisabonské agendy schválené minulý týden. Špidla se bude podle svých slov snažit ovlivnit stárnutí Evropy. Napomoci mu má tzv. zelená kniha o demografii, která bude publikována v příštích týdnech.

"Jde o reakci na velikou demografickou změnu, ke které dojde v průběhu jedné generace, protože pomýšlíme zhruba na rok 2030," uvedl pro ČTK. Špidla dále zdůraznil, že Evropská unie potřebuje omlazení.

Pokračoval, že "staré" státy Unie musejí po uplynutí dvouleté výjimky zrušit také pracovní omezení pro občany "nových" zemí EU. Český expremiér se vyslovil pro ochranu sociálně a zdravotně slabších osob na pracovním trhu, mj. tělesně handicapovaným spoluobčanům či osobám z etnických menšin.

Boj s chudobou

Vedle problémům na poli zaměstnanosti by měla EU podle Špidly řešit prohlubující se chudobu některých složek obyvatelstva.

Doplnil, že velkou část problémů lze vyřešit na základě spolupráce mezi veřejnými orgány na místní, regionální a celostátní úrovni, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců a nevládními organizacemi.